วันปีใหม่ไม่มีจริง

posted on 31 Dec 2011 20:58 by mynameist in In-My-View
 
 
วันปีใหม่ไม่มีอยู่จริง
 
เป็นเพียงสิ่งสมมติที่มนุษย์อุปโลกน์ขึ้น
 
 
แต่มันก็มีความหมาย
 
มีค่าพอที่เราจะให้ความสำคัญ
 
 
เป็นช่วงเวลาที่เราหยุด
 
ทบทวน
 
และมีความหวังถึงอนาคตที่ดีกว่า
 
 
เป็นช่วงเวลาที่เราควรอยู่กับคนที่เรารัก
 
อยู่กับครอบครัว อยู่กับเพื่อนๆ
 
 
. . . . .
 
 
ขอขอบคุณ
 
ผู้ที่ยังคงต้องทำหน้าที่ในช่วงปีใหม่
 
แพทย์ พยาบาล ตำรวจ นักข่าว นักดนตรี
 
พนักงานผู้ให้บริการต่างๆ
 
 
วันปีใหม่ของเรามีได้
 
ก็เพราะพวกคุณยอมเสียสละวันปีใหม่ของคุณ
 
 
. . . . .
 
 
ปีใหม่นี้จะไม่อวยพรให้มีความสุข
 
เพราะมันไม่มีทางเป็นจริง
 
ทุกชีวิตมีทั้งสุขและทุกข์ในแต่ละปี
 
 
ขออวยพรให้
 
มีสติ ในเวลาที่มีความทุกข์
 
ไม่ประมาท ในเวลาที่มีความสุข
 
 
. . . . .
 
 
สวัสดีปีใหม่ ชาวโลก \('o')/